Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ


Έναρξη: 2 φορές το χρόνο, κατά το εαρινό εξάμηνο από 01/04 έως και 30/09, ή το χειμερινό εξάμηνο από 01/10 έως και 31/03.

Διάρκεια: 6 μήνες / 24 εβδομάδες

Απασχόληση: Πενθήμερο οκτάωρο (8), πλην επίσημων αργιών. Βάρδιες ανάλογα με το πρόγραμμα του τμήματος. Ωράριο 07:00 – 15:00 ή 14:00 – 22:00.

Διαδικασία Αιτήσεων: Τα ΤΕΙ ενδέχεται να στείλουν στο νοσοκομείο λίστα με ονοματεπώνυμα ενδιαφερόμενων φοιτητών ή να κατατεθούν αιτήσεις από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Απαραίτητα έγγραφα κατάθεσης αίτησης:

  1. Αίτηση πρακτικής άσκησης (Κατεβαστε ΕΔΩ)
  2. Βεβαίωση Σπουδών ή Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (από το εκπαιδευτικό ίδρυμα περί ικανότητας πρακτικής άσκησης)
  3. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

Κατάθεση εγγράφων: Αυτοπροσώπως ή με mail. Η αίτηση πρακτικής χαρακτηρίζεται από τη Διευθύντρια ή τον Υποδιευθυντή και αμέσως μετά κατατίθεται στη Γραμματεία για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Επιπλέον έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης πρακτικής άσκησης:

  • ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ & ΔΟΥ σε ξεχωριστά έγγραφα σε μορφή pdf, όχι φωτογραφία από κινητό τηλέφωνο
  • Στοιχεία ταυτότητας υπαλλήλου σε μορφή pdf, όχι φωτογραφία από κινητό τηλέφωνο (Κατεβάστε ΕΔΩ)
  • Τραπεζικά στοιχεία (με πρώτο δικαιούχο τον ενδιαφερόμενο)
  • Πιστοποιητικό υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Γνωμάτευση ψυχιάτρου περί καταλληλότητας άσκησης καθηκόντων πρακτικής
  • Γνωμάτευση παθολόγου περί καταλληλότητας άσκησης καθηκόντων πρακτικής

Τα ιατρικά έγγραφα δύναται να εκδοθούν δωρεάν στο Νοσοκομείο κατόπιν ραντεβού στο 2331351400. Όλα τα ιατρικά έγγραφα κατατίθενται πρωτότυπα. Στην περίπτωση που επιλέξετε να εκδώσετε τα ιατρικά έγγραφα σε ιδιώτες ιατρούς, τότε απαιτείται και θεώρηση των εγγράφων σας από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός (π.χ. Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης).