Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες Πρακτικής Άσκησης


Στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Υγείας Βέροιας, μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση φοιτητές ΤΕΙ και σπουδαστές ΔΙΕΚ, ΔΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, ΙΙΕΚ και ΕΠΑΛ.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο Προσωπικού, απ΄ όπου θα λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

κα Ουρανία Ανδρεάδου

Τηλ.: 23313 51146

e-mail: prosop5@verhospi.gr