Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

Δραστηριότητες Νοσοκομείου

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. του Χειρουργικού Τομέα της Μονάδας Βέροιας, ανεξαρτήτως είδους σχέσης εργασίας, την 28η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ στο Γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου με μοναδικό θέμα:

«Ανάδειξη δύο (2) εκ των τριών (3) μελών της Επιτροπής Χειρουργείου για το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας- Υγειον. Μονάδα Βέροιας»
Η Επιτροπή Χειρουργείου αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, ως εξής:

1. Έναν (1) ιατρό βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή (ή Καθηγητή/Αν. Καθηγητή) ειδικότητας Αναισθησιολογίας.

2. Έναν (1) ιατρό βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή (ή Καθηγητή/Αν. Καθηγητή) οποιασδήποτε ειδικότητας του Χειρουργικού Τομέα.

3. Την ή τον υπάλληλο, που έχει ορισθεί προϊσταμένη/ος Χειρουργείου.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που δεν υπηρετούν ιατροί ειδικοτήτων του Χειρουργικού Τομέα ή της ειδικότητας Αναισθησιολογίας που να κατέχουν τις βαθμίδες Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή (ή Καθηγητή/Αν. Καθηγητή), τότε θα συμμετέχουν στη διαδικασία του εκλέγεσθαι, ιατροί που έχουν καταστεί με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνοι για τη λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων.

Το πρώτο και δεύτερο μέλος επιλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα, η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητή του Νοσοκομείου. Η Συγκρότηση της Επιτροπής Χειρουργείου γίνεται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ο οποίος ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής έναν εκ των ιατρών που τη συγκροτούν.

Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής (2) και συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά την εβδομάδα ή εκτάκτως οποτεδήποτε τούτο καταστεί αναγκαίο. Στην Επιτροπή, διατίθεται υπάλληλος για τη γραμματειακή της υποστήριξη. Κάθε έξι (6) μήνες η Επιτροπή Χειρουργείου υποβάλλει στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και στο Επιστημονικό Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Χειρουργείου καταγράφοντας τη διαχείριση της απόδοσής του.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι υποβάλλουν έγγραφη δήλωση στον Διοικητή του Νοσοκομείου μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. Σε περίπτωση υποβολής μίας (1) υποψηφιότητας ανά κατηγορία δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή ο αριθμός υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί, δεν ικανοποιεί το απαιτούμενο αριθμητικό σύνολο (4), τότε ο Διοικητής του Νοσοκομείου θα μεριμνήσει για την κατάρτιση/συμπλήρωση των καταστάσεων με ιατρούς που έχουν τυπικό δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία του εκλέγεσθαι.

Η συμμετοχή όλων είναι υποχρεωτική, ενώ η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 50% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής.

Επί μη ύπαρξης απαρτίας η Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου για την 2η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στο Γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου.

aytepagelth anazhthsh 

Τηλεφωνικός Κατάλογοςdiaygeia logo

syzefxis logo

psixargos logo

metamosxeysi banner 2019 eyroph logo 2019

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • 23313 - 51100

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα