Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

Δραστηριότητες Νοσοκομείου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 

ΒΕΡΟΙΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Αριθμ. Πρωτ. : 10567

ΑΠΟΦΑΣΗ 618η

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. Ημαθίας και των πινάκων κατάταξης»

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν.4384/16

2.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Π.οικ.22273/22-03-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν.4368/2016» (ΑΔΑ: ΩΣΝΟ465ΦΥΟ-62Θ).

3.Την υπ αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 Εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 9ΠΜ3465ΦΥΟ-ΠΓΜ) με θέμα διευκρινιστικές οδηγίες για την σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ , που εποπτεύονται από το Υ.Υ.

4.Την υπ’ αριθμ.  11/31-5-2016 (Θέμα 3ο )  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ημαθίας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007.

6. Τον Α.Ν.1846/1951 και τις ισχύουσες διατάξεις περί υπαγωγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

7. Τη με αριθ. πρωτ.   6269/24-6-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Γ.Ν. Ημαθίας (Οργανική Μονάδα Έδρας ΒΕΡΟΙΑ,  ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ και Δ.Ι.Ε.Κ. Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ, Αποκεντρωμένη οργανική Μονάδα ΝΑΟΥΣΑ).

8. Την αριθμ. 473/8132/18-8-2016 απόφαση της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Βέροιας και Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας κ. Μαγουλά-Βαρβέρη Ευαγγελίας με θέμα :»Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων βάσει του άρθρου 97 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει».

9. Το από  29-9-2016 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων με το οποίο διαβιβάστηκαν τα από 30-8-2016 και 20-9-2016 Πρακτικά 1ο και 2ο αντίστοιχα αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. Ημαθίας.

10. Το γεγονός ότι από την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στις 22-09-2016 του Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας κ. Δημήτριου Μαυρογιώργου, παύει η παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Ημαθίας δεν λειτουργεί.

Αποφασίζουμε

 

Εγκρίνουμε τα από 30-8-2016 και 20-9-2016 Πρακτικά 1ο και 2ο αντίστοιχα της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. Ημαθίας με τους παρακάτω πίνακες κατάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (αριθμός ενσήμων ΙΚΑ)

1.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑ

4.568

2.

BEATA-MONIKA MUSIELAK-IOANNIDIS

2.670

3.

WALERIA-ANIELA SZYKSZNIAN

2.664

4.

ENKELEJDA LASKA

2.590

5.

ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

2.551

6.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

1.555

7.

ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΤΖΙΑ

1.534

8.

ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1.462

9.

ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ ΚΑΡΑΛΗ

985

10.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ

949

11.

NATALIA SHINKAREVA

920

12.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΑΝΟΥ

919

13.

ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

894

14.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

686

15.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

684

16.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

659

17.

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

636

18.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ

631

19.

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ

616

20.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ

579

21.

ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

521

22.

ΛΕΥΚΗ ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ

498

23.

ΦΑΝΗ ΜΠΑΤΣΙΚΙΝΗ

446

24.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

435

25.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ

426

26.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΙΩΤΑ

358

27.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΕΚΕΡΤΖΗ

319

28.

ΛΙΑ ΟΥΡΟΥΜΑΣΒΙΛΙ

316

29.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

304

30.

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΚΑ

189

31.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

74

32.

ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΚΙΩΤΟΥ

17

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (αριθμός ενσήμων ΙΚΑ)

1.

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡ

3.681

2.

ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΖΑΡΑΜΥΤΙΔΟΥ

2.832

3.

ΧΑΜΑΪΔΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

1.554

4.

ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΓΗ

1.136

5.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΣΙΔΟΥ

878

6.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΟΥΛΕΕΒΑ

858

7.

ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΟΥ

816

8.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΛΚΙΑ

743

9.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΕΤΟΥ

686

10.

ΟΛΓΑ ΓΙΑΤΣΙΟΥ

674

11.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΦΑΣΟΥΛΑ

608

12.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΑΛΙΔΟΥ

545

13.

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ

355

14.

ΜΑΡΙΑ ΤΥΨΙΟΥ

307

15.

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΡΑΜΠΟΥΚΑ

293

16.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟ

66

17.

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

52

18.

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ

17

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

aytepagelth anazhthsh 

Τηλεφωνικός Κατάλογοςdiaygeia logo

syzefxis logo

psixargos logo

metamosxeysis logo

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • 23313 - 51100

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα